Trump planuje stworzenie “sił deportacyjnych”

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza stworzyć federalne siły deportacyjne – informują media. Departament bezpieczeństwa narodowego przewiduje zatrudnienie 5 tys. nowych funkcjonariuszy służby imigracyjnej oraz znalazł dodatkowych 33 tys. miejsc do przetrzymywania nielegalnych imigrantów przed ich deportacją ze Stanów Zjednoczonych.

Rzeczniczka departamentu Gilian Christensen odmówiła skomentowania memorandum, wskazując, że to “zaledwie wstępny szkic planu” postępowania tego resortu w celu realizacji dwóch rozporządzeń prezydenta Trumpa podpisanych jeszcze w styczniu br.

W ramach planów zaostrzenia kontroli granic i deportowania nielegalnych imigrantów ministerstwo przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami stanowych i lokalnych wydziałów policji. Właśnie lokalne wydziały policji – zdaniem autorów memorandum – mogą odegrać pomocniczą rolę w egzekwowaniu prawa imigracyjnego, w tym w deportowaniu nielegalnych imigrantów.

Ponieważ obecnie więcej funkcjonariuszy Straży Celnej i Granicznej (Customs and Border Patrol, CBP) przechodzi na emeryturę niż jest przyjmowanych do pracy, autorzy memorandum rozważają możliwość liberalizacji kryteriów przyjmowania do tej służby. Wymienia się m.in. rezygnację z obowiązkowych obecnie sprawdzianów sprawności fizycznej i badań z użyciem wykrywacza kłamstw w przypadku niektórych kandydatów.

Tylko w grudniu 2016 roku na terenie całych Stanów Zjednoczonych – jak wynika z opartego na danych resortu sprawiedliwości opracowania pozarządowej organizacji Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) – na rozpatrzenie przed sądami imigracyjnymi czekało prawie pół miliona odwołań od nakazu deportacji (w tym tylko 600 odwołań złożonych przez Polaków). Jak wynika z opracowania TRAC, przeciętny okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosił, według stanu na grudzień 2016 r., prawie dwa lata.

Prezydent Trump w swoim rozporządzeniu wykonawczym w styczniu br. rozszerzył listę przestępstw, za które grozi natychmiastowa deportacja bez możliwości odwołania się do sądu imigracyjnego.

Zdaniem ekspertów obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszka od 7 do 11 mln nielegalnych imigrantów, wielu z nich od ponad 10 lat.

PAP

Leave a Reply