Pensja Trumpa na cele charytatywne?

Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że po objęciu urzędu prezydenta, nie będzie pobierać pensji, która mu przysługuje. Trump zadecydował teraz, że całość jego zarobków, czyli 400 tys. dolarów rocznie zostanie przekazana na rzecz organizacji charytatywnych.

Dziennikarze akredytowani w Białym Domu zostali poproszeni przez administrację Donalda Trumpa o pomoc w wyborze organizacji, do których miałyby trafić pieniądze. Dziennikarze na propozycję prezydenta zareagowali śmiechem.

Relacje prezydenta Trumpa z mediami są napięte, a Trump wielokrotnie wyrażał negatywne opinie na temat braku obiektywizmu środków masowego przekazu.

bk

Leave a Reply