Papież wysyła pozdrowienia modlitewne dla Chicago: “Modlę się, aby mieszkańcy tego pięknego miasta nigdy nie tracili nadziei”

Podczas gdy kardynał Cupich, wyznaczał wczoraj plan powstrzymania rozlewu krwi w Chicago, Papież Franciszek w liście do kardynała pobłogosławił go i wysłał pozdrowienia modlitewne dla wszystkich mieszkańców Wietrznego Miasta którzy doznali niesprawiedliwości, dyskryminacji i przemocy.

“Proszę przekazać mieszkańcom Chicago, że pamiętam o nich i modlę się o nich”, pisał papież Franciszek w liście z 4 kwietnia do chicagowskiego kardynała. “Wiem, że w wyniku przemocy wiele rodzin straciło swoich bliskich. Jestem z nimi w ich smutku i modlę się, aby mogli doświadczyć uzdrowienia i pojednania dzięki łasce Bożej”.

Cupich ogłosił, że w Wielki Piątek przez dzielnicę Englewood, przeprowadzi on marsz pokoju – spacer modlitwy, który podczas odbywania drogi krzyżowej tego dnia, będzie miał duchowe wsparcie z Watykanu. Papież Franciszek powiedział, że będzie on wspierał kardynała Cupicha i wszystkich tych, którzy przejdą tego dnia z nim w marszu, oraz tych, którzy doświadczyli przemocy w mieście “.

BK

Leave a Reply