Fed podnosi stopy procentowe

Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej funduszy federalnych do 0,75-1,00 proc. z 0,50-0,75 proc.

Członkowie Fed spodziewają się jeszcze dwóch podwyżek stóp  w 2017 r. W 2018 r. Fed oczekuje 3 podwyżek stóp proc.

W związku z realną oraz oczekiwaną sytuacją inflacyjną oraz na rynku pracy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował się podnieść docelowy przedział dla stopy funduszy federalnych do 0,75-1,00 proc.” – napisano w komunikacie Fed, wydanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia.

“Inflacja wzrosła w ostatnich kwartałach, i zbliżyła się do długoterminowego 2-proc. celu FOMC; po wyłączeniu cen żywności i energii, inflacja uległa niewielkiej zmianie i pozostawała ciągle nieco poniżej 2 proc.” – dodano.

Fed określił w komunikacie cel inflacyjny jako “symetryczny”.

W ocenie Fed, wraz ze stopniowym dopasowaniem polityki monetarnej, aktywność w gospodarce będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie, sytuacja na rynku pracy ulegnie dalszej poprawie, a inflacja ustabilizuje się w okolicach 2 proc. w średnim terminie. Poprzednio napisano, iż inflacja “wzrośnie” do 2 proc.

Fed w komunikacie, tak jak to czynił po poprzednich posiedzeniach, stwierdził iż oczekuje, że „warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia stopniowe podwyżki stóp procentowych”. Oznacza to, iż z komunikatu przed słowem “stopniowe” wykreślono słowo “tylko”.

W ocenie Fed, stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach uległa niewielkim zmianom, wydatki gospodarstw domowych rosły w umiarkowanym tempie, a inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe nieco wzrosły.

Fed nie odniósł się w komunikacie do ewentualnego terminu kolejnej podwyżki.

W komunikacie po posiedzeniu napisano, podobnie jak na przełomie stycznia i lutego, że dalszej poprawie uległa sytuacja na rynku pracy w USA.

„Informacje otrzymane przez FOMC od ostatniego posiedzenia w grudniu wskazują, że rynek pracy w dalszym ciągu ulegał wzmocnieniu, a aktywność gospodarcza nadal rozwijała się w umiarkowanym tempie” – napisano w komunikacie Fed.

W długim terminie Fed oczekuje, iż gospodarka USA będzie rosnąć w tempie 1,8 proc.

Leave a Reply